Jaana-ope tarjoaa yksityisopetusta esikoululaisille ja 1.-6. luokkalaisille. Opetusta on saatavana äidinkieleen, matematiikkaan ja reaaliaineisiin (esim. historia ja ympäristöoppi). Yksityisopetuksen tarve voi liittyä koulussa opiskeltavien oppiaineiden lisäksi (myös yläkoululaiset) työskentelytaitoihin, keskittymiseen sekä hyvinvoinnin ja elämänhallinnan osa-alueisiin. Varatkaa veloitukseton alkutapaaminen!

Nyt tarjolla etäopetusta! Katso tarkemmin kohdasta Hinnat.

Palveluissa on myös pienryhmäopetusta (2-5 hlö). Katso tarkemmin kohdasta Hinnat.

 

Jaana-open Facebook