Tarjoan yksityisopetusta esikoululaisille ja 1.-6. luokkalaisille. Opetusta on saatavana äidinkieleen, matematiikkaan ja reaaliaineisiin (esim. historia ja ympäristöoppi). Yksityisopetuksen tarve voi liittyä koulussa opiskeltavien oppiaineiden lisäksi (myös yläkoululaiset) työskentelytaitoihin, keskittymiseen sekä hyvinvoinnin ja elämänhallinnan osa-alueisiin.

Asioita, joihin lapsi voi saada lisätukea yksityisopetuksen avulla: oppimisen haaste tietyssä oppiaineessa, luetun tai kuullun ymmärtäminen, suullinen ilmaisu, kokeeseen harjoittelu, läksyjen tekeminen, lukutekniikat, vastuun ottaminen, ajanhallinta, sosiaaliset suhteet, liikkuminen, uni, palautuminen, itsetunto, minäkuva, alakoulusta yläkouluun siirtyminen, koulun vaihdos. Tunneilla voidaan tutustua jo ennalta tulevaan koulussa opetettavaan aiheeseen tai kerrata opittuja asioita ja harjoitella niitä lisää.  

Yksityisopetus on perusopetusta täydentävä ja tukeva, ja se suunnitellaan yksilöllisesti oppilaan tarpeet huomioiden hänen näköiseksi oppimisprosessiksi. Opetus etenee yhdessä asettamiemme tavoitteiden mukaisesti. Käytän opetuksessani konkreettisia ja käytännönläheisiä opetusmenetelmiä. Tärkeää on saada lapsi innostumaan oppimisesta; näin oppimisesta tulee helpompaa ja sujuvampaa. Lapsella ei tarvitse olla erityisiä vaikeuksia koulunkäynnissä tullakseen yksityisopetukseen vaan opetus voi toimia myös lisätukena ja ennaltaehkäisevänä. Lapsi saa tunneilla täyden huomion ja tuen.

Yksityisopetus helpottaa myös perheen arkea. Haluan opettajana olla turvallinen tuki ja läsnä oleva aikuinen. Oppitunti on myös kasvatuksellinen hetki lapsen kanssa.

Opetustuokioiden alussa, välissä tai lopussa voidaan halutessa ottaa lyhyitä rentoutusharjoituksia, jotta keho ja mieli rauhoittuvat. Harjoituksiin liittyy myös mindfulness eli mm. se, että ollaan läsnä siinä mitä tehdään. Näin keskittymiskyky kasvaa, ja lapsi harjoittelee huomion suuntaamista kärsivällisesti takaisin keskittymisen kohteeseen. Koska lapsillakin voi olla stressiä ja kuormitusta, tämänkaltaiset harjoitteet lieventävät sitä ja tukevat oppimista. Rentoutus- ja läsnäoloharjoitukset voivat olla myös pääpaino yksityisopetuksessa, jos haasteet liittyvät esim. keskittymiseen tai itsenäisen läksyjen tekemiseen.

Opetus tapahtuu oppilaan kotona. Opetuskieli on suomi.