EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukainen tietosuojaseloste

Päivitetty 9.4.2023

 

  1. REKISTERINPITÄJÄ

Hyvinvointi Hellitä Oy

Y-tunnus: 2920405-8

jaana@hyvinvointihellita.fi

p. 044 9828106

 

  1. YHTEYSHENKILÖ

Jaana Vahtola

jaana@hyvinvointihellita.fi

p. 044 9828106

 

  1. REKISTERIN NIMI

Hyvinvointi Hellitä Oy:n asiakastietorekisteri

 

  1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon (mm. palveluista informoiminen), ylläpitoon (sisältäen laskutuksen), markkinointiin (henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle), liiketoiminnan kehittämiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

 

  1. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakaskohtaisia tietoja: Asiakkaan nimi (etu- ja sukunimi/ yrityksen nimi) ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostisoite, katuosoite, postitoimipaikka, postinumero), syntymävuosi. Lisäksi tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, laskutustiedot ja laskutukseen liittyvät sopimus- ja yhteystiedot sekä asiakkaan itsensä antamat muut tiedot. Markkinointitiedot: Markkinointikirjeiden lähetyspäivämäärät, kopiot markkinointikirjeistä, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

 

  1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot palvelun tilauksen yhteydessä.

 

  1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakastietorekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille pois lukien viranomaispyynnöt tai rekisteröidyn erillinen pyyntö. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

  1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

8.1 Manuaalinen aineisto: Rekisteristä ei säilytetä manuaalista aineistoa.

8.2 ATK:lla tallennetut tiedot: Pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjälle. Rekisteri on suojattu tavanomaisilla tunnistautumismenetelmillä ja palomuurilla.

 

  1. TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä ja yrityksestä on tallennettu asiakastietorekisteriin. Tiedot voi maksutta tarkastaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

 

  1. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa korjaamista, täydentämistä tai poistamista ja oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän nimeämään yhteyshenkilöön.

 

11. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Sivuston käyttöä seurataan, jotta palvelua voidaan parantaa. Seurannassa käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden käyttö ei tallenna mitään tietoa, jonka perusteella käyttäjät voitaisiin yksilöidä tai tunnistaa. Eväste ei vaikuta tietoturvaan, eikä se voi levittää viruksia tai haittaohjelmia. Vierailemalla sivustolla hyväksyt evästeiden käytön.