Olen luokanopettaja ja kasvatustieteiden maisteri. Toimin luokanopettajana  16 vuoden ajan. Nykyisin olen päätoiminen yrittäjä. Luokanopettajan opinnoissani erikoistuin puheviestintään ja ilmaisutaitoon, esi- ja alkuopetukseen sekä liikuntaan. Luokanopettajana toimiessani alakoulun kaikki vuosiluokat ovat tulleet tutuiksi. Ryhmissäni on ollut myös tehostetun ja erityisen tuen oppilaita. Olen toiminut  samanaikaisopettajana erityistä tukea tarvitseville. Oppilaille olen ohjannut erilaisia kerhoja: mm. liikunta-, ilmaisutaito- ja lapsijoogakerhoja.

Olen nuorempana harrastanut yleisurheilua kymmenen vuotta. Oman kilpaurani jälkeen valmensin nuoria yleisurheilijoita. Olen ollut lukuisissa teatteriprojekteissa sekä näyttelijänä että ohjaajana. Lisäksi olen ohjannut lasten teatterikerhoja. Olen harrastanut nykytanssia, luovaa tanssia ja tanssiteatteria. Nykyään harrastan mm. kuntoliikuntaa, joogaa ja maalaamista.

Olen opiskellut kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi sekä voimavarakeskeiseksi mindfulness-ohjaajaksi. Ne ovat antaneet minulle keinoja tarkastella asioita elämässä monesta eri näkökulmasta. Niitä voi hyödyntää loistavasti myös yksityisopetuksessa.

Olen opiskellut myös kokonaisvaltaiseksi lapsijoogaohjaajaksi, Vedic Art -taidemuotoa (luovuuden ja taiteen oppimismenetelmä), jumppaohjaajan valmentajatutkinnon (taso 1) sekä yrittäjän ammattitutkinnon. Ohjaan mm. rentoutustunteja ja lempeää joogaa, lapsi-aikuinen satujumppaa ja joogaa, toiminnallisia luentoja (esim. työssä jaksamisesta, stressistä), koululaisille hyvinvoinnin työpajoja. Koulutan lapsijoogaa ja rentoutumista lastentarhaopettajille ja peruskoulun opettajille.

Luokanopettajana sain erityiskiitosta mm. aidosta kohtaamisesta ja välittämisestä, kuuntelemisen taidosta, kärsivällisyydestä ja selkeydestä. Lapsilta ja vanhemmilta saatu palaute on ollut ensiarvoisen tärkeää. Minulle on tärkeää kohdata oppilas ihmisenä, yksilönä. Kun lasta oppii tuntemaan, tunnistaa myös hänen tapansa oppia.